Isocell cellulosaisolering

Isocell cellulosaisolering är ett material som fungerar i stort sett i alla fastigheter och i alla delar av fastigheten, vare sig det är en kommersiell eller offentlig byggnad eller en bostad – oavsett storlek.

Isoleringen har inga skarvar utan fyller ut varje liten vrå av det utrymme som ska isoleras. Arbetsgången beror på vilket utrymme som ska isoleras, men i grunden är det ingen större skillnad.

Golvbjälklag och ytterväggar fylls med drygt 40 kg Isocell per kubikmeter när det handlar om nybyggnationer.

Att tilläggsisolera innebär att vi tar upp ett hål där isoleringen ska blåsas in. I så fall sätts pluggen på tillbaka i efterhand med så liten yttre påverkan som möjligt.

Något som är mycket tacksamt att isolera med Isocell är kalla golv, men även tilläggsisolering av vinden med cellulosaisolering är mycket effektivt ur energisynpunkt och något som lönar sig snabbt. 

Kontakta oss gärna om du har frågor om arbetsgången och eventuella förberedelser. 

Säker isolering med cellulosa